Hľadaj

Privacy Disclaimer

Táto webová stránka je vlastníctvom spoločnosti
KYOCERA SENCO Slovakia s.r.o. so sídlom na Slovensku.

Kontaktné údaje:

KYOCERA SENCO Slovakia s.r.o.

Považské Podhradie 418

SK-017 01 Považská  Bystrica

SLOVAKIA

T: +421 42 4320919     F: +421 42 4322578

obchod@kyocera-senco.sk

IČO: 31616721

Vstupom na túto stránku vyjadrujete svoj súhlas s nasledujúcimi Zmluvnými podmienkami, ktoré sú uvedené v priloženom súbore PDF a ktoré je možné stiahnuť z tejto stránky. Zmluvné podmienky súvisia s touto webovou stránkou a všetkými materiálmi na nej.

KYOCERA SENCO Slovakia s.r.o. si zachováva právo kedykoľvek zmeniť tieto Zmluvné podmienky bez upozornenia. Preto ste zodpovední za pravidelné prezeranie týchto Zmluvných podmienok. Pokračovanie v používaní tejto stránky po prípadných zmenách znamená, že ste takéto zmeny akceptovali.


Disclaimer & Privacy beleid SK

PDF súbor

Privacy & Disclaimer

Download
;